Mob 1: +385 99 516 8134 | Mob 2: +385 98 914 7337: | info@vsdgroup.hr

HEADER Zajednicki

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Obnovljivi izvori energije u hrvatskom se Zakonu o energiji definiraju kao: „izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično, posebno energija vodotoka, vjetra, neakumulirana sunčeva energija, biodizel, biomasa, bioplin, geotermalna energija itd.”

Obnovljivi izvori energije su:

 • ➥ kinetička energija vjetra (energija vjetra)

 • ➥ Sunčeva energija

 • ➥ biomasa

 • ➥ toplinska energija Zemljine unutrašnjosti i vrući izvori (geotermalna energija)

 • ➥ potencijalna energija vodotoka (vodne snage)

 • ➥ potencijalna energija plime i oseke i morskih valova

 • ➥ toplinska energija mora
oie
zakonodavstvo

ZAKONODAVSTVO RH & EU

Korištenjem obnovljivih izvora energije i kogeneracije ostvaruju se interesi Republike Hrvatske u području energetike, utvrđeni Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/09), zakonima i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti, osobito u pogledu:

 • ➥ dugoročnog smanjenja ovisnosti o uvozu energenata,

 • ➥ učinkovitog korištenja energije i smanjenja utjecaja uporabe fosilnih goriva na okoliš,

 • ➥ otvaranja novih radnih mjesta i razvoja poduzetništva u energetici,

 • ➥ poticanja razvoja novih tehnologija i domaćeg gospodarstva u cjelini,

 • ➥diverzifikacije proizvodnje energije i sigurnosti opskrbe

Republika Hrvatska se, kao članica Europske unije, obvezala na prihvaćanje europskog klimatsko-energetskog paketa koji podrazumijeva i Direktivu 2009/28/EZ o poticanju uporabe energije iz obnovljivih izvora. Prihvaćanjem direktive, Hrvatska je preuzela obvezu povećanja uporabe energije iz obnovljivih izvora, pri čemu bi u 2020. godini udio energije iz obnovljivih izvora u bruto neposrednoj potrošnji trebao iznositi najmanje 20%, promatrano na razini EU.